انواع تبلیغات

پروموت:

پروموت؛ به معنای ارتقاء دادن و آگاهی رساندن می باشد. شخصی را نسبت به کالا یا محصولی پروموت کردن یعنی شخصی را نسبت به کالا یا خدماتی آگاه کردن. 

 

 

پروموشن:

در فارسی "پیش برد فروش" معنا شده است. فرآیندی کاری که باعث افزایش فروش می گردد اما این تنها ثمره ی این فرآیند نیست. مزایا و پیامدهای مثبت فراوانی به همراه دارد. پروموشن نوعی از تبلیغات BTL می باشد.

به بیان کاربردی زمانی که محصول یا خدماتی را با قیمت ویژه یا در مکانی خاص برای ارائه یه مصرف کننده قرار می دهیم. هر چه فروش محصول یا خدمات را در شرایطی با ویژه گری بیشتری ارائه کنیم، از ابزارهای پروموشن بیشتر بهره برده ایم. 

 

مثال: مکانی را با دکور خاصی طراحی و اجرا می کنیم. نفراتی را برای توضیح ویژگی های محصول یا خدمات قرار می دهیم. هدایای تبلیغاتی نیز در هنگام خرید به خریداران هدیه می کنیم.

 


سمپلینگ نوعی از پروموشن است که در این فرآیند حتماً می بایست مقدار یا اندازه ی کمی از محصول یا خدمات به مخطبان یا مصرف کنندگان یا مشتریان ارائه گردد.   

/ 0 نظر / 22 بازدید